Thực hiện công văn hướng dẫn của Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Trì về việc hướng dẫn tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, ngày 06/10/2021, Trường mầm non A Đông Mỹ tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm học 2021-2022. Trong hội nghị, ...