Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, đội ngũ giáo viên, nhân viên trường mầm non A xã Đông Mỹ đã phát huy tinh thần tình nguyện, xung kích cùng các lực lượng tuyến đầu, các ban ngành, đoàn thể tham gia tích cực trong công tác phòng chống dịch.